A megoldás neve SAP: az ötödik elem

By 2002, June 26Hírek

Hogyan válhat képessé egy magyarországi közép vállalat arra, hogy egy új tevékenységi ágazatot úgy hozzon létre, hogy a kezdet kezdetétől informatikai hátteret biztosítson hozzá? A megoldás neve ASP. A rövidítésből keletkező betűszó Application Service Provider vagyis alkalmazás szolgáltatás, amely minden esetben egy adott feladatra megfogalmazott vállalati szoftver teljes körű bevezetését és folyamatos üzemeltetését jelenti, méghozzá úgy, hogy az igénybevevő vállalat kizárólag a megoldás használatára koncentrál.

Alaphelyzetben – mondja Pálfalvi György az SAP kis és középvállalatok üzletágának vezetője – egy informatikai rendszer bevezetése négy, egyaránt lényeges elemből áll. A vállalatnak ki kell fizetnie a szoftverszállító számára a licence díjat, kalkulálnia kell a bevezetési tanácsadás költségeivel, meg kell vásárolnia a modell futtatásához szükséges hardver eszközöket, gondoskodnia kell az üzemeltetésről, ami együtt jár a szükséges után fejlesztésekkel, új verziók letöltésével és a naprakész működés minden elemének folyamatos biztosításával.
Az ötödik elemet nem említi Pálfalvi György, holott ez is jelentős költségtényezőt jelent: az informatikát olyan szakemberekre kell bízni akik képesek 7*24 órában kontrollálni, figyelni a rendszert. Ez tehát nem is kevés szakképzett, az adott szoftvermegoldáshoz és infrastruktúrához értő informatikus alkalmazását jelenti, akiknek szaktudását jól meg kell fizetni ahhoz, hogy megmaradjanak a cégnél.

A MatávkábelTV Kft-nél – hangsúlyozza Bárány István gazdasági igazgató – egy önálló, teljes rendszernek a felállításához nem volt meg sem a szükséges szakértelem, sem az eszközpark, és nem állt rendelkezésre sok idő sem. A Matáv által létrehozott kábeltársaságnak kettős feladat jutott: egyfelől ki kellett szolgálni a már meglevő kábeltv előfizetőket, gondoskodni kellett a már elkészült szakaszok műszaki fejlesztéséről, másfelől pedig jelentős további beruházásokat kellett végrehajtaniuk, az ország több pontján, hogy kábelt fektessen és a hálózatot folyamatosan fejlesszék. Igaz, az anyavállalattól kaptak segítséget egyes üzleti folyamatok informatikai háttér támogatásához, de ezek az eszközök nem voltak alkalmasak a beruházási projektmenedzselés különleges szakmai feladatinak támogatására. Miután a Matávtól kapott gazdasági folyamat támogató rendszere az SAP-ra épült, úgy döntöttek, hogy a teljes projektmenedzselési feladatot is SAP alapon oldják meg.

Az optimális megoldás keresése közben jutottak el a HostLogic Kft-hez 2000 elején.
A HostLogicnak Magyarországon ez volt az első ASP üzlete s azonnal egy olyan igénnyel találkoztak, amely a maga nemében unikális feladatot jelentett számukra. A projektmenedzsment megoldása a SAP rendszerén belül is speciális igényeket támaszt. Hiszen a projekt jellegéből adódóan meg kellett oldani olyan üzleti területek támogatását, mint a készletgazdálkodás, a projekt elvégzésének folyamatos kontrollja, anyagértékesítés számlázás, a szállítói számlák fogadása.

A HostLogic Smart Enterprise™ nevű megoldásával egy középvállalatokat kiszolgáló üzleti modellt alakított – mondja Molnár Attila a HostLogic ASP értékesítési menedzsere.
A HostLogic három alapvető humán erőforrás területen szolgálja ki ügyfelét az ASP tevékenység során. Létrehozta az alkalmazás tanácsadói kört, SAP szaktudással rendelkező szakértokből, akik képesek a SAP megoldást olyan speciális munkaterületen is alkalmazni, mint a projektgazdálkodás. Közülük kerül ki az az univerzális ügyfélszolgálat , ahol kizárólag olyan munkatársak vannak, akik részleteiben ismerik a MatávkábelTV- működtetésére vonatkozó megoldásokat. Másodsorban felállítják a bázis tanácsadók csapatát , akik a SAP bázison munkálkodnak, folyamatosan követik az adatbázis rendszerben történő változásokat, hogy az esetiség kockázatát el lehessen kerülni. S a harmadik körben a MatávkábelTV rendelkezésére áll az a technológiai stáb, amely a bérelt vonalon történő kommunikációt felügyeli, hálózatot menedzseli s biztosítja, hogy állandó legyen az összeköttetés a két végpont – a MatávkábelTV központja és a HostLogic központja között.

Bárány István úgy véli, jól jártak az ASP modell alkalmazásával. Ez a terület fehér folt volt az egyébként is szigetszerű informatikai támogató rendszerekben. Gyakorlatilag nulláról indultak, és fél év alatt a teljes beruházási üzleti folyamat informatikai támogatása is megoldódott.
A hálózatfejlesztéshez szükséges projekt menedzselésre, a beruházások előkészítésére és bonyolítására eddig semmilyen számítógépes rendszerük nem volt, holott itt jelentős pénzeszköz mozgásról van szó, amelyeknél az alvállalkozóknak, műszaki bonyolítóknak a munkája szorosan egymásra épül. Az Smart Enterprise™ SAP alapú megoldással lehetővé vált, hogy végigkövessék az üzleti folyamatokat, az anyaggazdálkodástól a számlázásig.

A HostLogic nagyon gyorsan betöltötte a lyukakat, s biztosítja a kapcsolódást a többi SAP rendszerhez is. A MatávkábelTV folytatja a piacbővítő beruházásokat a 30 ezer lélekszámnál kisebb városokban és falvakban, illetve a regionális szolgáltatók területein, valamint folyamatosan korszerűsíti a meglévő hálózatát. Az ASP mindenképpen hosszú távú megoldást jelent számukra.

Könnyen el lehet hinni Bárány Istvánnak, hogy nagy terhet vett le a vállukról a HostLogic az ASP modellel. Különösen ha hozzászámítjuk, hogy az informatikai Kft még egy úgynevezett SLA (szolgáltatási szint) szerződéssel is biztosította számukra a minden tekintetben biztonságos üzemmódot. Az SLA megállapodás annyit jelent, hogy a rendszer minden eleme folyamatosan a partner rendelkezésére áll, s olyan körülmények között működtetik, amely a legnagyobb biztonságot jelenti számára. Ebbe a körbe tartozik a rendszer rendelkezésre állása, a hardverek adatközpontban történő működtetése, ami annyit jelent, hogy komplex védelmi feltételek között üzemeltetik, szünetmentes áramforrás biztosításával, 365 napon át 24 órás időtartamban. A végfelhasználóval kapcsolatban álló hálózatot ugyancsak 24 órás biztonsági kontroll védi. A felhasználó és a tanácsadó között pedig normál napi 8 órás fomunkaidőben élő folyamatos kommunikációra van lehetőség.

Mikor éri meg egy vállalatnak – különösen ha kis vagy közepes – cég hogy az ASP-t alkalmazza? Ezt rendszerint úgy szokták kiszámítani, hogy a partner cég mennyi ideig kívánja használni a modellt. A Meta Group tanácsadó cég statisztikai számítások alapján arra az eredményre jutott, hogy 3 éves időszakot vizsgálva a megvásárolt rendszerek összköltségének 40%-át teszi átlagosan a rendszerbevezetés költsége és 60százalékát a működtetési, on going költségek. Tehát ha valaki ma egy vásárolt rendszer bevezetésére kapott árajánlatot kíván összehasonlítani egy ASP által adott havi bérleti bázison működő ajánlattal, akkor átlagosan a vásárolt rendszer bevezetési költségének 2,5 szeresét kell összköltségként összehasonlítania a havi bérleti díj kumuláltjával.

Az ASP-vel üzemeltetett rendszerek a Meta Group felmérése szerint 30%-kal alacsonyabb összköltséget eredményeznek 5 éves bázison a vásárolt és vállalton belül üzemeltetett rendszerekhez (in-house) képest.

Ezen pénzügyi előny mellett szót kell ejteni arról a speciális szakértelemről, amellyel a HostLogic rendelkezik. Ugyanis a régióban az első – s mai napig az egyetlen – olyan cégről van szó, amely certifikált SAP Hosting/ASP partnerként megkapta az SAP-tól az ASP alapú szolgáltatás jogát.

Magyar Hírlap

Bán Zsuzsa

Leave a Reply