Name of the Data Controller: Techwave Hungary Számítástechnikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Address: H-1134 Budapest, Váci út 35.

For detailed Privacy Policy click on the blue arrow (HU)!