Az IT és a mobiltechnológiák a sikeres üzlet szolgálatában

By 2001, September 22Hírek

A gazdasági élet szereplői ma már nem tudnak dolgozni informatikai támogatás nélkül. Ennek az üzleti informatikai támogatásnak azonban mára kezdenek kialakulni olyan típusai, amelyek bár ugyanazt a fajta üzleti információt szolgáltatják, de a közvetítés módjában rejlő előnyöket is képesek kiaknázni – vetíti elénk a jövőt írásában Görbics Zoltán, a HostLogic Kft. technológiai igazgatója.

Míg az internetben rejlő lehetőségekre az üzleti élet jórészt csak utólag, annak széles körű elterjedése után “mozdult rá”, a mobil adatfeldolgozás szükségességét már jóval a technológia megjelenése előtt megfogalmazta, mivel az értékesítők, javítással, karbantartással foglalkozók, a banki ügyfelek, a fuvarozók, a szolgáltatási szakemberek és a vállalati menedzserek munkája jórészt úton, a hagyományos adattárolási és -elérési eszközöktől távol történik, viszont az eredményes végzéséhez elengedhetetlen a pontos és azonnali információ. Ugyanakkor ilyen esetekben sem idő, sem hely nincs rendszerezési, adatfeldolgozási feladatok elvégzésére, tehát jóval hatékonyabb és célszerűbben összefoglalt információkra van szükség, mint az irodában.

A mobiltechnológia fejlődése során viszont olyan problémákba ütközött az üzleti felhasználás, hogy a drága és új hálózat az informatikai célokhoz mérten igen kicsi sávszélességgel rendelkezik és az ára nagyon nehezen fedezhető. A mobil eszközök elsősorban az út közbeni használatra optimalizáltak, azaz kis képernyőkkel, minimális adatbeviteli képességekkel rendelkeznek, így nem alkalmasak arra, hogy bonyolultabb üzleti információkat áttekinthető módon kezeljenek. A notebook, laptop megoldások pedig, bár hordozhatók, bonyolultságuk és időigényük miatt például egy tárgyalásnál csak korlátozottan használhatók.

Az újonnan kialakult, fiatal hálózati technológia még nem találta meg az igazi utat az eredményes üzleti támogatáshoz, ma kifejezetten a beszédkommunikáció felülete. Információtechnológiai szempontból egy drót nélküli hálózaton folyó kommunikáció még nem mobilüzleti támogatásra alkalmas megoldás, hiszen a bonyolultsága nem elegendő. Az úgynevezett offline adatbázis, vagyis az utazás előtt letöltött miniadatbázis pedig csak a múltat tudja mutatni, miközben a helyes döntésekhez egyre inkább percrekész adatok szükségesek.

A lehetséges megoldás, mint oly sok más területen is, abban rejlik talán, ha a különböző technológiák erősségeit egyesítik. Az optimális mobilüzleti támogatáshoz szükség lenne a hardvergyártók, szoftvergyártók, mobilszolgáltatók és alkalmazásszolgáltatók összefogására és közös megoldások kidolgozására. A hardverszállítóknak olyan vékony és könnyű mobilterminálokat kellene gyártaniuk, amelyek gyorsan és egyszerűen bekapcsolhatók, beépített, de kivehető mobiltelefonnal, nagy képernyővel és billentyűzettel rendelkeznek, és amelyekbe nem kell merevlemez, meghajtók és egyéb PC-s hardverelemek, csak elegendő memória és egy palmtop tárolókapacitása, mondjuk egy böngésző alkalmazás tárolására. A szoftvergyártóknak ki kell dolgozniuk a mobil folyamatokat egyszerősítű programokat (Mobil Process Simplification Engine), amelyek segítségével kivonatolhatók a nagy üzleti alkalmazásokból azok a célzott és testre szabott információk, amelyekre az adott üzleti folyamatban és pillanatban a felhasználónak szüksége van. Ez tehát egy előtétrendszer a tényleges üzleti alkalmazás előtt, mint egy mobil tolmács. A mobilszolgáltatóknak nagy lépést kell tenniük a közös siker érdekében, az új hálózataikon el kell érniük, hogy a földi hálózatokkal összemérhetű sávszélesség és ár jellemezze a szolgáltatásaikat.

Az üzletemberek régi vágya, a valóban mindenhol és mindenkor elérhető naprakész információ csak akkor lesz értékes, ha a megszerzésének összköltsége, illetve az üzleti tranzakció működtetési költsége a hagyományos úttal összemérhető lesz. Az alkalmazásszolgáltatók (ASP-k) nélkül ez egyre kevésbé lesz elképzelhető, hiszen ezek fogják lehetővé tenni, hogy a megoldáshoz szükséges alkalmazások központi helyről az adott hálózaton keresztül legyenek elérhetők, a bonyolult informatikai rendszerek optimális módon integrálódjanak egymáshoz, és a megoldás teljes beruházási és működési költsége megoszoljon az azt használó üzleti szereplők között.

Az üzleti élet ma még a vezetékes hálózatú információáramláshoz képest nem tudja élvezni a mobilkommunikáció igazi előnyeit, de ha meggondoljuk, hogy a fenti látomás szükséges feltételei részben már ma is teljesíthetők, akkor bizonyosak lehetünk benne, hogy a telefónia után az üzleti kommunikáció is viharos sebességgel lesz képes terjedni a jövő mobilhálózatain és eszközeivel.

NAPI Gazdaság
F. I.

Leave a Reply