BPR-t kínáló alkalmazásszolgáltatók

By 2001, April 11Hírek

A mai vállalati informatika területén oly gyakorta emlegetett alkalmazásszolgáltatók (ASP) ez idáig számos ismérv alapján kerültek megmérettetésre. Az ASP-k által említett előnyök között legtöbbször a költségeket, illetve a hatékony technológiát érintő szempontok kerülnek említésre. Az alkalmazásszolgáltatás üzleti modelljének vizsgálatakor a hatékonyságot támogató elemek szintjén találhattunk említést az üzleti folyamatok újraszabályozásáról (BPR).

Jó esetben a BPR az alkalmazásszolgáltatók működésében egyáltalán nem csak szlogen, sokkal inkább egy adottság, amelynek kihasználása komolyan átrendezheti a vállalati üzleti tanácsadás piacát.

Az ASP szolgáltatás felhasználói többnyire előre konfigurált alkalmazásokat vesznek igénybe. Kérdés, hogy előnyös-e egy kis- vagy középvállalat számára, ha a bevezetett vállalati rendszer többségében “beégetett” üzleti folyamatokat, illetve struktúrát határoz meg, és csak kevéssé igazodik a vállalat addigi működéséhez. Logikus válasznak tűnik, ha azt állítjuk, hogy az előkonfiguráltság akkor előnyös, ha jó, illetve hozzáadott értéket képviselő vállalati működést jelent.

Ha az ASP modell kialakulásában a “tyúk-tojás” kérdést tesszük fel, megállapíthatjuk, a dolog ott kezdődött, hogy a kis- és középvállalatok részéről is felmerült az igény olyan üzleti támogatás iránt, amelyet a magas költségek miatt ez idáig csak a nagyvállalati kör engedhetett meg magának. A kis- és középvállalatok olyan tudást kívánnak használni működésükhöz, amelynek megszerzéséhez saját üzleti tapasztalatuk kevésnek bizonyul. E tudás nagy része nem más, mint az üzleti folyamatok újraszabályozása, azaz BPR.

A nevezett vállalati kör igényei leginkább a szervezeti felépítés, az üzleti folyamatok, üzletági specifikumok tárgyában nyilvánulnak meg. Ezek “beszerzése” súlyos gondot jelentett, mivel az ilyen tudást szállító üzleti tanácsadók szolgáltatásai egyrészt elérhetetlenül nagy költséget jelentettek a szféra számára, másrészt maguk a tanácsadók sem voltak hiánytalanul felkészülve a kisebb vállalatok piacának támogatására.

Ennek a hiánynak a pótlására született meg az ASP modell, amely a vállalati rendszerek bevezetéséből szerzett több tízéves tapasztalatokat használta fel az említett igények kielégítésére. Léteznek olyan megoldások, amelyek az adott cégméretnek megfelelő legjobb vállalati struktúrát és üzleti folyamatokat definiálják.

Mára már rendelkezésre állnak olyan üzleti tapasztalatok is, amelyek az egyes piaci vertikumok, üzletágak specifikus üzleti folyamatainak és struktúráinak beállítását teszik lehetővé. Ennek a tudásnak az elnevezése a “legjobb üzleti gyakorlat” (best practice). Ha egy kis- vagy középvállalat adott vállalati méretekkel, illetve adott üzletágban működve az információgazdálkodását ASP alapon oldja meg, úgy az általa kiválasztott alkalmazás “mellé” a legjobb üzleti gyakorlatot, azaz egy speciálisan kis- és középvállalatokra kidolgozott BPR szolgáltatást kap. Az ASP szolgáltatás kalkulációjában azonban ez nem jelenik meg költségnövelő tényezőként, mivel az alkalmazásszolgáltatók számára kvázi követelmény az előre konfigurálás elvégzése, hiszen kizárólag így képesek osztott szolgáltatást szállítani ügyfeleik számára.

Sok, magát alkalmazás-szolgáltatónak tartó megoldásszállító éppen az egyedi beállításokkal ellátott alkalmazás-üzemeltetést tűzi zászlajára. A fentebbiek alapján könnyen belátható, hogy az ilyen típusú szolgáltatás alapjaiban mond ellent az alkalmazásszolgáltatás logikájának. Kizárólag rövid távon és általában egyszerű üzletpolitikai érdekek vezérletével képzelhető el az egyedi alkalmazások ASP formában való nyújtása – állítja Molnár Attila, a HostLogic szakértője, aki szerint az üzletág egészséges fejlődéséhez az ilyen típusú üzleti filozófia nem járul hozzá.

A legjobb üzleti gyakorlattal, azaz BPR szolgáltatással “dúsított” alkalmazások igénybevétele tökéletesen alátámasztja az ASP modell kidolgozóinak elképzeléseit. Az üzleti tanácsadók a tapasztalatok alapján részt vesznek és a jövőben is részt kívánnak venni az előre konfigurált rendszerek kialakításában, így kialakulhat az egymást támogató területeken, szinergiát alkotva az ASP szolgáltatók és az üzleti tanácsadók duopóliuma.

Napi Gazdaság

Ú. N.

Leave a Reply