Elérhető vágyak a vállalati ügyvitelben

By 2001, August 24Hírek

A “méretre szabott” vállalati informatikai megoldások evolúciója az ASP (alkalmazás-szolgáltatás) modelljének megjelenésével rohamléptekben megkezdődött. A legnagyobb mértékű fejlődésen a vállalati ügyviteli (ERP) rendszerek estek át az ASP modell keretében – mutat rá a mai magyar piaci lehetőségekre Molnár Attila, a HostLogic Kft. szakértője.

A vállalati működés területén Magyarországon a legnagyobb lemaradás az ügyviteli megoldások területén mutatkozik, mivel a legtöbb vállalat üzleti informatikájának kialakításakor a pénzügy, számvitel, logisztika és humán erőforrás gazdálkodás területeinek támogatását preferálja. Az ügyviteli megoldások kínálata kifejezetten szélesnek mondható. A nagyvállalatok jellemzően a magasabb minőségű megoldások mellett döntöttek, ami automatikusan maga után vonta ezen igényeket kiszolgáló szoftverek árának magas szinten való stabilizálódását.

A közép- és kisméretű vállalatok Magyarországon – akár több milliárdos éves nettó árbevétellel – is az alacsonyabb minőségű rendszerek mellett döntenek. Ennek két oka van: egyrészt az informatikai beruházási döntéseknek az ár az elsődleges tényezője, másrészt a szállítók a szoftverek árának csökkentése érdekében legtöbbször csökkentett funkcionalitású termékeket kínálnak. Tipikus redukció az integráns adatkommunikáció és az üzleti folyamatokat támogató riportstruktúra. Így az e megoldásokat használó középvállalatok alapvetően nem hatékonyságnövelő erőforrásként használják az üzleti informatikai rendszerüket, hanem a minimálisan elvárt adminisztráció eszközeként. Az üzleti szoftverek fejlesztőitől viszont nem várható el, hogy az amúgy is éles piaci verseny közben úgy fejlesszenek, hogy szolgáltatásaik árát csökkentsék.

Ebből az ördögi körből a reális kitörési irány az, ha az adott – általában szűkös – költségvetési keret fejében egyéb üzleti megoldás révén szerzik meg a kis- és középvállalatok a cégfolyamatokat hozzáadott értékkel támogató szoftvereket. Egy ilyen üzleti megoldás az ASP alapú szolgáltatási modell. Segítségével a kis- és középvállalatok akár egy forint beruházási költség nélkül, havi bérleti díj ellenében is hozzáférhetnek olyan üzleti szoftverekhez – mint például az SAP R/3 rendszeréhez -, amelyek ez idáig kizárólag a nagyobb cégek számára volt elérhető.

A vállalatok egyik gyakorlati tapasztalata azonban az, hogy egy magas minőségű rendszer használatához szintén magas minőségű szaktudásra és drága rendszertámogatásra van szükség. Ma már erre is köthető olyan megállapodás, amelynek keretében egyrészt az üzleti tanácsadó optimalizálja a vállalat és a szoftver “együttműködését”, másrészt a havidíj fejében folyamatos támogatást biztosít a rendszerhez, beleértve természetesen a verzióváltásokat is. Hasonló módon elérhető például a Revolution cég Zenit szoftvere, amely szintén egy magasabb evolúciós szintre emelheti a kis- és középvállalatok üzleti informatikáját.

Molnár tapasztalata szerint egy kis- vagy középvállalat igénye a hatékony informatikai támogatásra egyáltalán nem kisebb a nagyvállalatokénál, sőt éppen ez az a réteg, amelyik nem tudja megengedni magának azt, hogy a plusz üzleti tudást a tanácsadói piacról vásárolja meg, így az informatikai rendszer által elérhető üzleti tudást kellene jobban kihasználniuk.

NAPI Gazdaság
Ú.N.

Leave a Reply