Kérjen díjmentes bemutató időpontot kollégánktól:
Fekula Zoltán
telefon: +36-1-237-1735
e-mail: zfekula@hostlogic.hu

1.  Projekt lebonyolítást támogató eszközök

Projektek lehetnek új modul bevezetések, Upgrade, vagy akár kisebb fejlesztések is. Az SAP project management metodológiai hátterét az ASAP roadmap-ek adják, mely mintákat, eszközöket, szervizeket bocsát a rendelkezésünkre. Az eszközök tárházát gazdagítják tényleges projekt feladatok, sablonok, példák, sztenderdek, termék információk, best practice anyagok.

Különböző Roadmap-ek állnak rendelkezésre az Implementációs, Upgrade, és Globális Template alapú projektekhez.

A Roadmap a bevezetések alábbi 5 főbb fázisát különbözteti meg,
• Előkészítés
• Koncepció készítés
• Kivitelezés
• Éles indulás előkészítés
• Éles indulás és támogatás
Az egyes fázisokhoz leszállítandó dokumentumok kapcsolhatóak, illetve tasklista, melynek elemeit a projekt tagokhoz rendelhetjük. Ezen eszköz segítségével a projektvezetőnek rálátása van az egész projekt állapotára.

Projekt adminisztrációs eszköz használata esetén a projekt főbb attribútumait adjuk meg, annak kezdetét, végét, a projekttagokat, projekt kommunikációs nyelvét, transzportálásra vonatkozó információkat.

Koncepcionális tervezés eszközzel a fentiekben leírt módon a roadmap-ek segítségével illetve template-k használatával van lehetőség a tervezésre, és a Blue-Print-ek generálására.

Konfigurálás eszköz szintén a fent leírt folyamat részét képzi.

Tesztelés szintén integrálható a SAP projekt management eszközébe, ahol az egyes üzleti folyamatokhoz különböző teszt-eseteket rendelhetünk hozzá. A tesztelés során alapvetően két módszert különböztetünk meg, manuális tesztet és automatikus tesztet. Manuális tesz esetén minden lépés manuálisan kerül végrehajtásra, automatikus teszt esetén az SAP eCATT eszközét használhatjuk. A teszt-esetekhez dokumentumokat kapcsolhatunk, melyben a manuális teszthez szükséges instrukciókat adhatjuk meg. A tesztelés végrehajtását és eredményét szintén itt rögzítjük. A dokumentált teszteredmények a későbbiekben kiértékelhetőek.

2. SAP hibajegy kezelés – végfelhasználói bejelentések

A Solution Manager rendszer Service Desk funkcionalitása lehetőséget ad végfelhasználói bejelentések fogadására különféle csatornákon keresztül. Bejelentés feladható a
• Solution manager rendszerben,
• Satellite SAP rendszerben (pl. SAP BW)
• Web felület segítségével bárhonnan

A bejelentés feldolgozása során minden lépés naplózásra kerül, és teljes egészében nyomon követhető a folyamat, ki mikor mit csinált a probléma megoldásában.

A bejelentéseket különböző prioritásokkal látjuk el, melyek a feldolgozás sorrendjét befolyásolják. A feldolgozások során be kell tartani az elvárt válaszidőket, melyeket különböző dátum profilok segítségével határozhatunk meg. A bejelentések elosztását egy központi help desk feldolgozó látja el.

3. Standard SAP hibajegy kezelés – SAP OSS kapcsolattal. Használata a jelenlegi WEB-es feladási
felület megszüntetésekor elengedhetetlen lesz a 6.0 verziótól

A standard SAP hibák bejelentési felülete az internetről beintegrálásra kerül a SAP Solution Manager rendszerébe. A jelenteni kívánt hibákat mint szerviz üzeneteket vesszük fel az SAP rendszerébe, és innen továbbítjuk az SAP Szerviz csapata felé. Az SAP ide küldi meg válaszait javaslatai és abban az esetben, ha a rendszer felnyitására van szükség erről a felületről nyithatjuk meg a rendszert és tarthatjuk karban a bejelentkezési adatokat is. A támogatott funkciók a következők:
• Üzenet küldése SAP-nak
• Üzenet SAP feldolgozási történetének megjelenítése
• SAP bejelentkezési adatok karbantartása
• Rendszer felnyitása SAP-nak
• SAP üzenet módosítása
• SAP üzenet lezárása

4. Standard SAP OSS NOTE keresés és implementálás hibajegyből

A standard szerviz üzenetek felületről lehetőség van oss note-ok keresésére, implementálására a satellite rendszerekben, és az implementált oss note-ok szerviz rendeléshez való kapcsolására.

A bejelentés során keletkező további dokumentumok a szerviz rendeléshez csatolhatóak és ott minden esetben rendelkezésre állnak.

5. Változáskezelés

Az SAP változáskezelési metódusa megfelel az ITIL standardoknak. A folyamat főbb lépései a következők:
• Változáskérelmek regisztrálása
• Változáskérelmek osztályozása és priorizálása
• Változáskérelem jóváhagyása
• Változáskérelem implementálása
• Változáskérelem tesztelése
• Változáskérelem élesre állásának jóváhagyása
• Változáskérelem éles üzembe vétele

Ez az ajánlott folyamat, de természetesen lehetőség van az ügyfél specifikus folyamatok leképezésére is, a beállítások igen széles spektrumú lehetőséggel állnak rendelkezésre.

A változáskérelem kezelés folyamatán belül lehetőség van a transzportkérelmek kezelésére a változáskérelmen belülről, innen indíthatóak az importálások a satellite rendszerek felé.

6. Techwave Hungary saját célra továbbfejlesztett Service Desk megoldása

Saját fejlesztésű internetes felületen adják fel key userek a hibajegyeket (ticket-ek).

A Solution Manager rendszer Service Desk standard folyamatainak átszabásával lehetővé vált a hibajegyek kezelésénél általunk alkalmazott workflow leképezése. A fejlesztés magában foglalta:
• Új mezők felvétele
• Új státuszok kialakítása
• Értesítések küldése
• Time Sheet (tanácsadók által ráfordított órák) integrációja a hibajegyek felöl

7. Central System Monitoring funkció (CCMS = Computing Center Management System)

A Solution Manger Central monitoring rendszere lehetővé teszi az üzemeltetett rendszerek központi monitorozását. Amennyiben több rendszert egyidejűleg üzemeltetünk, a rendszer üzemeltetési, monitorozási munkák megsokszorozódnak az üzemeltetett rendszerek számának megfelelően. A lokális monitorozási tevékenység nem csak nagy erőforrásigénnyel rendelkezik, hanem speciális tudást is feltételez, az adminisztrátornak ismerniük kell minden monitorozó tranzakciót külön-külön és azokat egyenként kell elindítaniuk, majd a hibákat kezelni benne.

Ez az a két ok, ami miatt az Central Monitoring System-et kifejlesztette az SAP, kiegészítve egy automatikus figyelmeztetési rendszerrel.. A System Monitoring funkció lehetővé teszi az üzleti folyamatok szempontjából érintett rendszerek valósidejű monitorozását. Az eszköz alapját a CCMS adja, amely összegyűjti az adatokat a lokális rendszerekben és azokat hasonlítja azokhoz a határértékekhez melyeken a figyelmeztetési rendszer alapul és ezeket push technológiával továbbítja a Central monitoring system-nek.

Amennyiben a monitorozott komponens értékei elérnek vagy túllépnek valamely beállított határértéket, ez figyelmeztetést generál, melyre automatikus követő tevékenységek köthetőek pl.SMS, e-mail, fax, support message stb.

A figyelmeztetések monitorozása szintén egy központosított felületről történik ahol a főbb paraméterek láthatók és erről a felületről közvetlenül elvégezhető a sattelite rendszerben a hiba analízise és javítása is.

8. Early Watch Alert

A SAP Early Watch Alert az SAP által ajánlott eszköz, mellyel proaktív módon van lehetőség a rendszer performanciájának analizálására. Ez az előre konfigurált és automatizált szerviz összegyűjti a legfontosabb technikai adatokat az SAP rendszerekből és átadja a Solution Managernek vagy az SAP-nak ahol ellenőrzésre kerülnek a kritikus rendszer állapotok. Az adatok elemzése után egy könnyen olvasható, grafikus elemekkel kiegészítettdokumentumot bocsájt rendelkezésre (EWA riport) melyben megtalálhatóak a fő KPI-ok, amelyek alapján az ellenőrzés történt. A KPI fontosságától függően a következő besorolásokat különböztetjük meg

• Kritikus problémák
• Figyelemre érdemes problémák
• Problémamentes esetek
• Adat nélküli komponensek-, amely esetben nem érkezett értékelhető információ

9. Maintenance optimizer – használata elengedhetetlen a 6.0 verziótól

Az SAP rendszer szerkezete a funkciók bővülésével egyre szerteágazóbbá válik, melynek hatására a komponensek száma megsokszorozódott az utóbbi években. A maintenance opimizer lehetővé teszi a komponensek letöltését a Solution Manager szerverre majd innen szétterjeszthető és installálható a menedzselt rendszeren.
Az SAP Service Marketplace-n megjelenített software komponens frissítések közül kiválasztható és így adható meg mely elemek frissítésére van szükség. A letöltés után azt a megfelelő fejlesztői rendszerbe betölti majd teszteli és a szokásos HP emelési eljárásnak megfelelő protokoll szerint jár el.

A Maintenance Optimizer egy központi felületet ad a szoftver frissítés tervezéséhez és kivitelezéséhez, csökkenti a szükséges ráfordításokat.

10. Service Level Reporting

A Service Level Reporting eszköz az EWA adatain alapul és hasonló értékelési eljárásokat használ. Integrálhatóak bele a Business Process Alertek, a központi performancia történet, illetve a rendszer rendelkezésre-állási adatai. A havi riportolás lehetőséget ad az alábbi KPI-ok meghatározására, és azokat az előzetesen beállított határértékekhez hasonlítja.
• Rendszer performancia
• Maximális aktív felhasználószám
• Átlagos rendelkezésre állás
• Átlagos válaszidő dialógus taskok esetén
• Átlagos válaszidő dialógus taskok esetén – csúcsidőben
• BW Query performancia
– Átlagos futási idő BW query-k esetén
– Átlagos adatbázis futásidő BW query-k esetén
• Adatbázis performancia
– Átlagos adatbázis igény dialógus taskok esetén
– Átlagos adatbázis igény update taskok esetén
• Adatbázis tárhely kezelése
– Adatbázis mérete
– Adatbázis növekedése
• Hardware kapacitás
– Maximális CPU kihasználtság az adatbázis szerveren
– Maximális CPU kihasználtság az applikációs szerveren

11. Task management

A központi rendszer adminisztráció keretén belül lehetőség van a rendszeradminisztrációs feladatok központi nyilvántartására és kezelésére. Itt egyránt megjelennek a SAP standard rendszer üzemeltetési feladatai, illetve azok kiegészíthetők felhasználó specifikus feladatokkal is. A feladatok státusza mutatja, hogy azok milyen feldolgozottsági állapotban vannak.

Kérjen díjmentes bemutató időpontot kollégánktól:
Fekula Zoltán
telefon: +36-1-237-1735
e-mail: zfekula@techwave.hu