Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelő neve: HostLogic Számítástechnikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: HostLogic)

2. Az adatkezelő címe: H-1134 Budapest, Váci út 35.

3. Az adatkezelő elérhetőségei: telefon: (+36 1) 237-1730, fax: (+36 1) 350-4113, e-mail: info@hostlogic.hu.

4. Adatkezelési nyilvántartási azonosítója:

NAIH-79399/2014. Rendezvény regisztrációk
NAIH-79354/2014. CRM ügyféladatok és potenciális ügyfelek kezelése
NAIH-79352/2014. Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis

5. Az adatkezelés megnevezése: az adatkezelés a jogosultak (a továbbiakban: jogosult vagy jogosultak) önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása, illetve regisztrációja alapján történik az internetes honlapon regisztrált jogosultak esetében.

6. Az adatkezelés jogalapja: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján a jogosult önkéntes hozzájárulása, valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény alapján nyilvános cégadat vásárlás.

7. A jogosult a regisztráció kitöltésével és elküldésével tudomásul veszi, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a HostLogic az ott feltüntetett adatokat adatbázisában rögzítse, megőrizze, és a jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzatban rögzített módon felhasználja. A jogosult személyes adatai kezelésének feltételeiről megfelelően tájékozódott, ahhoz önkéntesen és határozottan hozzájárul, továbbá személyes adatainak kezeléséhez félreérthetetlen beleegyezését adja.

8. A kezelt adatok köre:

Azonosító adatok: magánszemélyek esetében családi- és utónév, lakcím, munkahely cégneve, beosztás, telefonszám, e-mail cím.

Az adatkezelés céljából nyilvántartott adatok: vásárlási szokások (az adatokhoz a többi jogosult nem fér hozzá).

9. A HostLogic adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

10. Az adatkezelés célja:

A jogosultak részére a megrendelt szolgáltatás (pl. hírlevél) kiküldésének lehetősége.

Kapcsolattartás a HostLogic által szervezett rendezvényekre jelentkezőkkel, valamint számlázás a HostLogic által szervezett rendezvényekre jelentkezők felé.

A HostLogic és a jogosultak közötti kommunikáció, valamint interakció dokumentálása, rögzítése.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

11. Az adatkezelés időtartama:

Amíg a HostLogic által biztosított leiratkozási lehetőséggel a jogosult nem él. A leiratkozás az alábbi e-mail címen küldött, a leiratkozás szándékát jelző levélben történik: leiratkozas@hostlogic.hu.

12. Adatbiztonsági intézkedések: a személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén a HostLogic szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szervereken tároljuk.

13. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége: A HostLogic fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a jogosultak előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A jogosult a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

14. A jogosultak jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban: személyes adatai kezeléséről a jogosultak tájékoztatást kérhetnek. A HostLogic kérésre tájékoztatást ad a jogosultnak az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@hostlogic.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap a jogosult. A jogosultak kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

15. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az info@hostlogic.hu e-mail címen.