SAP Business One Bérszámfejtés és HR bővítmény

A PRÉMIUM4sbo bővítmény kiegészíti az SAP Business One (SBO) termékét munkaügyi, illetőleg bér- és adóelszámolási funkcionalitással.

A PRÉMIUM4sbo fókuszában a havi bérszámfejtés támogatása áll, de természetesen megvalósítja mindazokat a feladatokat, melyek akár a bérszámfejtés előtt – annak végrehajtása érdekében szükségesek –, akár a bérszámfejtés után mint kötelező vagy szükséges követő tevékenységek merülnek fel. A továbbiakban a PRÉMIUM4sbo bővítmény funkcionális komponenseit részletezzük.

Személyügyi törzsadatok karbantartása

A személyügyi törzsadatokat szakmai szempontok alapján csoportosítva több adatbeviteli képernyőn lehet rögzíteni. Az egyes tipikus személyügyi folyamatokat (pl.: jogviszony létesítés, jogviszony megszüntetés) intézkedések támogatják, melyek az adatbevitel érdekében – esetenként ajánlott adatmező értékekkel kitöltve – megjelenítik a karbantartani szükséges képernyőket. Bizonyos adatmezők kitöltése fix, vagy a felhasználó által megadható értéktáblák segítik (lásd: Kódtár).

A számos adatbeviteli képernyő közül kiemelést érdemelnek

  • Munkajog: A dolgozó és jogviszonyának alapadatai;
  • Járulékok: A járulékszámfejtést meghatározó dolgozói adatok;
  • Adózás: Az adó- és adóelőleg számfejtést meghatározó dolgozói adatok;
  • Tagságok: pl: a magánnyugdíj pénztári tagsággal összefüggő dolgozói adatok.

Jogcím törzs kezelése

A program rendkívüli rugalmasságát teszi lehetővé a bérszámfejtésben használatos juttatás és elvonás jellegű jogcímek szabadon paraméterezhető kezelése. A program eleve tartalmaz egy terjedelmes és széles körben alkalmazható, pontosan beállított jogcím gyűjteményt, de ez a készlet bővíthető és valamennyi jogcím paraméterezése módosítható. A jogcímek paraméterezése több adatbeviteli képernyőn valósítható meg. Az egyes paraméterek értékei értéktáblából választhatók ki. A paraméterezéssel meghatározható az egyes jogcímek viselkedése a kiszámolási eljárásukon túl az adózásban, a járulékképzésben és számviteli szempontból, stb.

Bérszámfejtés és kifizetés adminisztráció

A bérszámfejtés komponens tartalmazza a bérszámfejtés előkészítése keretében szükséges adatrögzítési lehetőségeket és a bérszámfejtés tényleges számolási eljárásait:

  • Módosíthatók és bővíthetők, tartósan és eseti jelleggel egyaránt az egyes dolgozók számfejtésében érvényesülő jogcímek;
  • Rögzíthetők a dolgozók távollétei illetőleg a munkarendjüktől való eltérő munkavégzés részletes időadatai.

Egy adott hónapon belül több kifizetés is lebonyolítható és az egymást követő kifizetések figyelembe veszik a korábbi bérszámfejtési eredményeket.
A bérszámfejtés tényleges számolási művelete és egy adott elkülöníthető kifizetés akár egyetlen dolgozóra, akár a dolgozók meghatározható szempontok szerinti csoportjára végrehajtható.

Riportok és lekérdezések

Számos riport (lista) és lekérdezés támogatja a személyügyi és bérszámfejtési feladatok
végrehajtását. Az egyes riportok az elindításukat megelőzően paraméterezhetőek, az eredményük
megtekinthető a képernyőn, természetesen kinyomtathatók és további szolgáltatásként Ms Word és
Ms Excel formátumba is exportálhatók. A riportok sajátos csoportját képezik azok, melyek
elektronikus adatállományt állítanak elő valamely adatszolgáltatás érdekében.
A riportok főbb csoportjai a következők:
Az egyes kifizetések lebonyolítását közvetlenül támogató riportok;
A havi szükséges és kötelező adatszolgáltatások;
Az éves adó és járulék adatokat tartalmazó adatszolgáltatások;
A személyügyi folyamatokat támogató eseti lekérdezések;
Alap és törzsadatok rugalmas lekérdezései.

Bérszámfejtési eredmények könyvelése

A bérszámfejtési eredmények könyvelési tételeinek előállítása az un. Hónap zárás funkció részeként
automatikusan megtörténik. A könyvelési tételeket a program a személyügyi törzsadatok között
eltárolt dolgozó specifikus és a jogcím törzsben eltárolt jogcím specifikus kontírozási paraméterek
alapján hozza létre. A kontírozási parméterek meghatározásakor az SBO számlatükrét alkalmazza a
program. A könyvelési tételek feladása az SBO számviteli modulja felé egy adott riport futtatásával végezhető
el.
Az egyes tárgyhónapok zárását és elsődleges könyvelési rendezését követően nyílik lehetőség az un.
bérfelosztás végrehajtására. A bérfelosztás további adatrögzítést igényel mely meghatározza
dolgozónként összegszerűen, időarányosan, vagy százalékosan a felosztási könyvelési tételeket. Az
adatrögzítés befejezése után egy megfelelő riport segítségével feladásra kerülnek a bérfelosztási
könyvelési tételek az SBO számviteli modulja felé.

Paraméterezés

A program számos funkcióját alapvető program paraméterek befolyásolják és támogatják azok
helyes működését. A program paramétereket a PRÉMIUM4sbo telepítését követően kell
meghatározni, melyet néhány adatbeviteli képernyő tesz lehetővé.
Egyéb adottságok és jellemzők

Szakmai jellemzők:

A program az adóelőlegszámítás során dolgozónként meghatározható módon göngyölített vagy
adott esetben a vonatkozó jogszabályban megfogalmazott nem göngyölített módon számolja a
tárgyhavi adóelőleget;
Havi- és órabér alapú illetőleg megbízásos jellegű elszámolások egyaránt lehetségesek;
Számos automatizmussal támogatja a program a bérszámfejtő munkáját akár az adatrögzítés, akár a
bérszámfejtés vagy a zárlati feladatok végrehajtása során;
A dolgozói időadatok kezelése tekintetében a program az un. negatív időadatrögzítési
szemléletmódot alkalmazza. Minden tárgyhónap zárásakor a program felkészül a következő
tárgyhónapra úgy hogy feltételezi az egyes dolgozók munkarendjük szerinti munkavégzését. Az
időadatrögzítésnek a munkarend szerinti munkavégzéshez való eltérés meghatározására kell
szorítkoznia. Ilyen értelemben a távolléteket és munkarendtől való eltérő munkavégzéseket (pl:
túlóra) kell rögzíteni;

Üzemeltetési jellemzők:

A PRÉMIUM4sbo mint SBO add_on az SBO keretei között kliens/server architektúrában
működik;
A program által alkalmazott adatbázis környezet integráns részét képezi az SBO adatbázisának;
A program jogszabály követő frissítései az SBO verzió változásaitól függetlenül a jogszabály
változásokhoz igazodóan külön eljárásban telepíthetők;
A PRÉMIUM4sbo által igényelt műszaki feltételek megegyeznek az SBO által támasztott
igényeknek;

<– vissza a SAP Business One oldalra

Ha felkeltette érdeklődését az SAP Business One Bérszámfejtés és HR bővítmény,