SAP Business One gyártás tervezés, irányítási bővítmény

Törzsadat-kezelés áttekintése

Üzemi naptár
Lehetőség van üzemi naptár kialakítására, a műszakmodellek tetszőleges meghatározására valamint az üzemi naptár erőforrásonkénti hozzárendelésére.
Műveletek
Lehetőség van a munkahelyek törzsadatként (nem csak rögzített szövegként) való nyilvántartására, művelet-katalógusok létrehozására.
Erőforrások (Munkahely)
Arra a munkahelyre vonatkozik, ahol a műveletet elvégzik. Lehetőség van korlátozott és korlátlan kapacitással folyó tervezésre, az SAP Business One alkalmazás költséghelyéhez kapcsolódva.
Darabjegyzékek
A darabjegyzék magában foglalja az anyagot, a munkahelyet, a szerszámot stb. a kooperációs gyártással együtt – nem kerül sor a darabjegyzék és a műveletterv szétválasztására, az MRP IV egyidejű tervezést tesz lehetővé.
Erőforrás teljesítmény-jellemzői
Teljesítmény-jellemzők meghatározása és az erőforrásokhoz hozzárendelése által lehetőség van az erőforrások jellemzők alapján történő diszpozíciójára (pl. az “esztergálás” teljesítmény-jellemzővel rendelkező erőforrások).
Kapacitásmérleg
Grafikus formában mutatja be az egyes munkahelyek vagy teljesítményjellemzők kapacitás-helyzetét a lehetséges tűréshatárok megjelenítésével.
Kooperációs gyártás árlistája
Alapértelmezett árlista használata a kooperációra/rendelkezésre bocsátásra vonatkozó tudnivalókkal kiegészítve.
Kooperációs gyártás
A darabjegyzék integrált része. A darabjegyzékben a “Gyártás vagy beszerzés” stratégiának megfelelően gyártáshoz vagy beszerzéshez diszponálhatja a kooperációhoz kapcsolódó anyagokat és műveleteket.
Erőforrásfajták
A gyártáshoz szükséges összes erőforrás figyelembe vétele a diszpozíció során. A tervezés és irányítás módszereit az erőforrások fajtái határozzák meg. (anyag, munkahely, szerszám, előkészítés, rendelkezésre bocsátás)
„Húzd és Nézd” a Gyártásban
A „Húzd és Nézd” funkcionalitás révén a Gyártás terén is lehetőség nyílik az egymáshoz kapcsolódó adatok azonnali és kényelmes lekérdezésére. (pl. a cikkek beépülés-kimutatására)
ÜAR-adatok
Lehetőség van integrált Üzemi AdatRögzítésre (ÜAR) terminálként működő PC-n, a visszajelentési adatok esetében a megkövetelt pontosság és aktualitás pedig a mérföldkő-technika révén biztosítható.
ÜAR-napló
Az üzemi adatrögzítés naplója az összes visszajelentést jegyzőkönyvbe veszi, lehetőség van az esetleges hiányos könyvelések helyesbítésére. Lehetőséget nyújt a visszajelentési adatok elemzésére.
Kapcsolódó termékek
A darabjegyzék fölépítéséből eleve következik a kapcsolódó termékek egyszerű meghatározása és diszpozíciója.
Köztes termékek
A darabjegyzék a gyártás valamennyi szintjén, a félkész anyagok és termékek esetében is lehetővé teszi ezek kezelését és diszponálását, készletezését. (pl. csap/pácolt csap; fogaskerék/köszörült fogaskerék)

Tervezés terület áttekintése

MRP IV varázsló
Bővített diszpó-varázsló és MRP IV tervezőeszköz. Az anyagigényen túl lehetőség nyílik a gyártáshoz szükséges összes forrás figyelembevételére.
Diszpozíciós eljárásmódok
A kibővített MRP IV lehetővé különböző diszpozíciós forgatókönyvek figyelembevételét. Előre megadható beállítások lehetőség van különféle diszpozíciós eljárások beállítására.
Gyártási/beszerzési javaslatok
Az MRP IV futtatásának eredményeként keletkeznek gyártási beszerzési javaslatok, ami típus, mennyiség és időpont szerint optimalizálja a beszerzendő/legyártandó termékeket, és dinamikusan veszi figyelembe az igények pillanatnyi állását.
Kooperáció tervezése
A kooperációs partner által felhasználandó alapanyagokat és/vagy szerszámokat a rendszer a gyártási utasításokba integrálja, azok közvetlenül a gyártási utasításból kiindulva kezelhetőek.
Termékfelosztás 
A teljes mennyiséget saját, kooperációs vagy vegyes gyártásra oszthatja föl, ily módon a gyártás során rugalmas kihasználtságot és gazdaságos működést érhet el.
Kapacitás-tervezés
A rendszer rendelkezésre bocsát minden, a kapacitástervezéshez, irányításhoz és értékeléshez szükséges adatot táblázatos vagy grafikus formában.
Gyártási utasítás
A darabjegyzékek alapján készül vagy manuálisan kerülhet rögzítésre, tartalmazza a gyártásra vagy az alkatrészek/szerelt egységek/termékek összeszerelésére vonatkozó valamennyi információt valamint a mennyiségek, idők, határidők és minőségek előzetes beállításait/normáit/előírásait.
Mérföldkövek létrehozása
Szabadon definiálható mérföldkövek révén adhatja meg, hogy a visszajelentésekre és/vagy kivét-könyvelésekre mely műveleti lépések alkalmával kerül sor, valamint meghatározhatja az adott mérföldkőtől függő lépések körét. Ily módon csak a szükséges helyeken és lépéseknél kell beavatkoznia a folyamatba.
A kapacitás ütemezése
A kapacitás tervezése során a modul oly módon veszi figyelembe a kapacitás korlátait, hogy az egyes munkafolyamatok kezdő- és véghatáridőinek kiszámítása során a rendszer ellenőrzi az adott időszakban a diszpozíció számára rendelkezésre álló, tervezhető kapacitást

Irányítási funkciók áttekintése

Üzemi adatok integrált rögzítése
Az integrált ÜAR-terminál révén egyszerű és költségtakarékos módon, személyi számítógépen kerülhet sor az üzemi adatok rögzítésére, miközben a visszajelentések esetében megkívánt pontosságról a mérföldkő technika gondoskodik.
RFID és vonalkód használható
A vonalkód-leolvasókat és/vagy RFID-t alkalmazó mérföldkő technika előnye az, hogy a gyártás folyamata, a kivét könyvelések, valamint a kooperációs gyártás vezérlése automatizált módon, valós időben és elfogadható ráfordítással történhet.
Rendelkezésre állás vizsgálata / azonnali MRP IV
Valamely termék szállítási rendelkezésre állását ellenőrizheti közvetlenül az értékesítési rendelésből kiindulva. Ellenőrizheti tetszőleges időpontban a ténylegesen diszponálható rendelkezésre állást, nem csak a jelenleg rendelkezésre álló raktárkészletet.
Komissiózás mobil adatrögzítéssel
Komissiózási lista és könyvelés mobil rögzítést lehetővé tevő eszközökön vonalkód-leolvasó és/vagy RFID-leolvasó készülékek segítségével is lehetséges.
Kooperációs gyártás-irányítás
Az anyag és/vagy a gyártási utasításban benne foglalt szerszámok rendelkezésre bocsátásával szervezett kooperációs gyártás irányítására közvetlenül a gyártási utasításból kiindulva kerülhet sor, úgy, mintha házon belüli műveleti lépésről lenne szó.    

<– vissza a SAP Business One oldalra

Ha felkeltette érdeklődését az SAP Business One Gyártás tervezési és irányítási bővítmény,